تو خود گفتي كه در قلب شكسته خانه داري
شكسته دلم جانا به عهد خود وفا كن

/ 4 نظر / 7 بازدید
سوسن

حالا يه چيزی گفت تو باورنکن

حسين

سلام عزيز دل خيلی لطف کردی منم هر وقت ياد بگيرم جبران ميکنم..... حراج کرده ام احساس خويش را مردم./دل شکسته اگر ميخريد من دارم...

محمد

اين حمله از شهيد چمران برای تو : خدايا تو را شکر ميکنم که قلب مرا شکستی تا فقط جای تو باشد