مفهوم زندگی

اگر زندگی موهبت است بپذيرش.

اگز زندگی زيبايی است، تحسينش کنيد.

اگر زندگی اندوه است، با آن روبه رو شويد.

اگر زندگی تکاپوست، به آن تن در دهيد.

اگر زندگی شادکامی است، با آن نغمه سر دهيد.

اگر زندگی تعهد است، به آن وفا کنيد.

اگر زندگی مصيبت است، بر آن غلبه کنيد.

اگر زندگی گرفتاری است، تحملش کنيد.

اگر زندگی راز است، کشفش کنيد.

اگر زندگی لذت است، از آن بهر ببريد.

اگز زندگی اميد است، آرزويش کنيد.

اگر زندگی سفر است، به پايانش برسانيد.

اگر زندگی مسئله است، حلش کنيد .

اگر زندگی هدف است ، به دستش آوريد.

اگر زندگی بازی است، با آن بازی کنيد.

اگر زندگی نبرد است، جرأت مقابله با آن را داشته باشيد.

 

خلاصه ای از کتاب  قدرت بيان راز موفقيت در کسب و کار

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
رهگذر غریب

سلام همون بهتر ادم دلش با کسی نباشه لا اقل دلی واسش می مونه

دخترک

حرف زدن راحته. می خوای منم چند تا ديگه اضافه کنم. اما مگه عمل کردنش به اين راحتی هاست.